• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2024.03.14.
     
N.E. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről
1. Döntés a településkép védelméről szóló 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
2. Döntés a TOP_Plusz-6.1.4-23 Aktív turizmus fejlesztése pályázathoz csatlakozásról
3. Döntés a 2024. évi Közbeszerzési Tervről
4. Döntés az óvodai beíratásról és a felvételi körzet határáról
5. Beszámoló a 2023. évi szociális alapellátás működéséről (étkeztetés)
6. Beszámoló az IKSZT faluház 2023. évi II. féléves működéséről
7. Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak felülvizsgálata
8. Döntés a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
9. Döntés a Tamási Tankerületi Központ átszervezési javaslatáról a Zombai Általános Iskola Harci Telephelye intézmény átszervezéséről
10. Egyebek, indítványok, javaslatok