TELEPÜLÉS

Harc története

ÖNKORMÁNYZAT
Választások
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA
SZABADIDŐ
    
  • Óvoda és Mini Bölcsőde
      

Az óvoda elnevezése: Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde

Címe: 7172 Harc, Kölesdi u. 2.

Telefon: 74/506-099

Email: harciovi@gmail.com

Fenntartó: Harc Község Önkormányzata

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai nevelési, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelése.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§-a szerinti bölcsődei ellátás.

Dolgozóink:

• Szakálosné Marosi Ildikó – szakvizsgázott óvodapedagógus, mesterpedagógus, intézményvezető
• Staubné Andrási Csilla – kisgyermeknevelő, intézményvezető-helyettes
• Koppány Teréz – óvodapedagógus
• Őri Fanni – pedagógiai asszisztens
• Müller Ferencné – óvodai dajka
• Kun Petra Lilla – óvodai dajka
• Dunai Johanna – bölcsődei dajka (tartósan távol)
• Lickert Fanni – bölcsődei dajka (helyettes)

 

„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell.”

/T. Gordon/

Ma a legtöbb szülő - mielőtt gyermekét óvodába íratja - érdeklődik az óvoda körülményeiről, a nevelés elveiről, a pedagógusok személyéről, a szolgáltatásokról, hogy azt az óvodát választhassa ki, amelyben nézetei szerint gyermeke a legtöbbet kapja, a legjobban fejlődhet és a legnagyobb biztonság veszi körül.
A hozzánk járó gyermekek számára biztosítjuk az egyéni fejlődés optimális idejét, a tehetségük kibontakozásának lehetőségét.

A mai, feszített tempójú világban a teljesítmény-centrikussággal szemben az óvodáskor alapvető tevékenységének a játékot tartjuk.

Meggyőződésünk, hogy ez a leghatékonyabb eszköz a gyermek testi, lelki, értelmi fejlődésének elősegítésében, az ismeretszerzésben, az emberi együttélés szabályainak elsajátításában.
Egész évben gondot fordítunk arra, hogy változatos, színvonalas programokat és műsorokat szervezzünk gyermekeinknek, hogy még több szép élménnyel gazdagíthassuk őket.


     
Dokumentumok, hírek