• Közbeszerzések
      
   

    
A 322572 ebr azonosító számú vis maior támogatás – Harc, Templom előtti 88 hrsz-ú területen bekövetkezett pincefelszakadás helyreállítási munkálatai
     
     
Műszaki dokumentáció