• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2023.08.21.
     
1. Döntés a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
2. Döntés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról
3. Beszámoló a Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről
4. Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. által az ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszert érintően 2024. évben javasolt beruházási, felújítási és pótlási terv jóváhagyásáról
5. Tájékoztatás Pesti Csaba beadványáról