• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2023.05.30.
     
N.e. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről
1. Döntés Harc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról
2. Döntés Harc Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
3. Tájékoztatás a Közös Hivatal 2022. évi zárszámadásáról
4. Döntés Harc Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
5. Döntés a „Harc Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról” szóló átfogó értékelés elfogadásáról
6. Döntés a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
7. Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2023. évi üzleti tervének, illetve a Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamű Kft. 2022. üzleti évéről szóló beszámoló tudomásul vételéről
8. Döntés a tolnai 799/3 hrsz-ú volt Vízmű székház értékesítéséről
9. Döntés új kormányzati funkciókód felvételéről a törzskönyvi nyilvántartásba a nyilvántartás felülvizsgálatának eredményeképpen
10. Indítványok, egyebek, javaslatok