• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2022.03.31.
     
N.E. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről
1. Döntés az önkormányzati adóhatóság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
2. Döntés a 2022. évi Közbeszerzési Tervről
 
3. Döntés az óvodai beíratásról és a felvételi körzet határáról
4. Döntés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
 
5. Döntés Harc Község Önkormányzata közösségi színterének 2022. évi szolgáltatási tervéről
 
6. Beszámoló a 2021. évi szociális étkeztetésről
7. Döntés kisajátítási eljárás megindításáról
8. Egyebek, indítványok, javaslatok