• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2023.11.16.
     
N.e. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről
1. Helyi adók díjtételeit előíró rendelet felülvizsgálata
2. Döntés Harc Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
3. Döntés Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervéről
4. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
5. Egyebek, indítványok, javaslatok