• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2023.09.21.
     
NE. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről
1. Döntés Harc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
2. Döntés a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
3. Javaslat az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. törzsrészvényeinek Magyar Állam részére történő átruházásra
4. Beszámoló a Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évéről
5. Javaslat a Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. nevelési év éves munkatervének elfogadására
6. Beszámoló A „Harci Óvodáért” Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről
7. Beszámoló az IKSZT I. féléves működéséről
8. Beszámoló Harc község környezeti állapotáról
9. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvételről
10. Döntés a 2023. évi közmeghallgatás időpontjáról
11. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által javasolt általános iskolai felvételi körzetek véleményezése
12. Képviselői indítványok, kérdések, egyebek