• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2023.02.15.
     
N.e. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről
1. )Döntés Harc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadásáról
2. Döntés a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételek felülvizsgálatáról
3. Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
4. Beszámoló a 2022. évi szociális alapellátás működéséről (étkeztetés)
5. Beszámoló az IKSZT faluház 2022. évi II. féléves működéséről
6. Döntés Harc Község Önkormányzata közösségi színterének 2023. évi szolgáltatási tervéről
7. Fejlesztési, beruházási elképzelések, pályázati lehetőségek, megkezdett beruházások áttekintése
8. Egyebek, indítványok, javaslatok