• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2019.10.29.
     
N.e. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról
N.e. Polgármester eskütétele
N.e. Képviselők eskütétele
N.e.

Megbízólevelek átadása

1. Javaslat a polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
2. Alpolgármester megválasztása
3. Alpolgármester eskütétele
4. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása
5. Képviselők tiszteletdíjának meghatározása
6. Önkormányzati Bizottság tagjainak megválasztása
7. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
8. Társulási tanácsokba delegálás
9. Javaslat Harc Község Önkormányzata 2019-2024. évekre szóló Gazdasági Programjának elkészítésére
10. Javaslat Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára