• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2016.12.13.
     
1. A Harc 88; és 133 hrsz-ú ingatlanok közötti telekrendezés megtárgyalása
2. Közbeszerzési szabályzat módosításának megtárgyalása
3. Tájékoztatás a 2016. évi belső ellenőrzésről, valamint a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
4. Harc Község Konyhája Alapító Okiratának megtárgyalása és elfogadása
5. Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi megbízott választása
6. Kölesdi Közös Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása