Harc Község ivóvízminőség-javítása

Kedvezményezett: Harc Község Önkormányzata

Projekt címe: Harc Község ivóvízminőség-javítása

Projektazonosító: KEHOP-2.1.3-15-2017-00067

Támogatás összege: 213 198 818 Ft

Támogatás mértéke: 86,956521%

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.04.10.

Projekt tartalma:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Harc település közigazgatási területe. A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A település vízellátását 2 db kút (1., 2. sz.) biztosítja. A kutakból kitermelt víz ammónium, vas és mangán paraméterek tekintetében határérték túllépést mutat.

Jelenleg a településen nem üzemel víztisztító technológiai, ezért ahhoz, hogy a szolgáltatott víz minősége megfeleljen a határértékeknek egy korszerű vas- mangántalanító és ammónium mentesítő technológiát kell üzembe helyezni.

A projekt célja úgy valósul meg, hogy egyrészt a település vízmű területén új víztisztító technológia kiépítése történik meg, másrészt a kiválasztott változatban a település ivóvízellátása a 322/2 és 137 hrsz. –en most is üzemben lévő I. sz. és II. sz. kutakról történne, melyeknek melléfúrásos felújítását tervezzük.

Az I. sz. kút kiváltására azért van szükség, mert a kutat 39 éve (1978) létesítették, szerelvényei és vezetékei elöregedtek, korrodáltak, jelenleg jelentősen rontja az ellátás színvonalát, biztonságát. Jelenleg a meglévő kút és szerelvényei a gépház épület egyik helyiségét foglalják el. A klórozó berendezés elhelyezéséhez szükséges kialakítani egy megfelelő helységet. Fentebbiek alapján mindenképpen indokoltnak tartjuk a vízmű területen az I. sz. kút melléfúrásos felújítását.

A II. sz. kút melléfúrásos felújítására azért van szükség, mert 33 éve létesült, állapota rossz, szerelvényei elöregedtek, korrodáltak.

A tervezett technológiai sor szerint a kútszivattyúk a gépház épületben létesítendő 14 m3/h kapacitású tisztító technológián keresztül a vizet a vízmű területen meglévő 2x50 m3-es tisztítottvíz tárolóba juttatják. A két tároló medence felújítását tervezzük, ezt elöregedett, rossz állapotuk indokolja. A tisztítottvíz tárolókból a tervezett hálózati szivattyúk nyomják a vizet az önkormányzati tulajdonú 36/9 hrsz. terültre tervezett Vh=50m3-es 30m magas víztoronyba.

Víztorony létesítésére a megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátás biztonsága érdekében van szükség. Jelenleg a gyakori áramszünetek esetén, a meglévő hidroforok fél óra után már a magasabb területekre nem tudják biztosítani a megfelelő nyomást. A víztoronynak továbbá a nyomáskiegyenlítés is fontos feladata, létesítésével a hidrofor és hálózati szivattyú működtetésénél előforduló jelenlegi nyomásingadozások megszűnhetnek.

A technológia öblítővizének ülepítésére a vízmű területen 12 m3-es dekantáló medencét tervezünk.

A meglévő ivóvíz elosztó hálózat 1978-ban épült ki, KM PVC vezetékek alkotják. Az üzemeltetői vélemény alapján hálózatrekonstrukcióra is szükség van - szerelvények és idomok, valamint tűzcsapok cseréje.

A település vezetékein mechanikai csőtisztítást kell elvégezni, hogy a tisztított víz tiszta hálózaton juthasson el a fogyasztókhoz.

Fotógaléria

Akadálymentesített változat