Harc Község ivóvízminőség-javítása

Kedvezményezett: Harc Község Önkormányzata

Projekt címe: Harc Község ivóvízminőség-javítása

Projektazonosító: KEHOP-2.1.3-15-2017-00067

Támogatás összege: 208 375 086 Ft

Támogatás mértéke: 86,956521%

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.07.14.

Projekt tartalma:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Harc település közigazgatási területe. A beruházással szembeni szakmai elvárás volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A település vízellátását 2 db kút (1., 2. sz.) biztosította. A kutakból kitermelt víz ammónium, vas és mangán paraméterek tekintetében határérték túllépést mutatott.

A településen nem üzemelt víztisztító technológia, ezért ahhoz, hogy a szolgáltatott víz minősége megfeleljen a határértékeknek egy korszerű vas- mangántalanító és ammónium mentesítő technológiát kellett üzembe helyezni.

A projekt célja úgy valósult meg, hogy egyrészt a település a vízmű területén új víztisztító technológia kiépítése történt meg, másrészt a kiválasztott változatban a település ivóvízellátása a 322/2 és 137 hrsz. –en üzemben lévő I. sz. és II. sz. kutakról történt, melyeknek melléfúrásos felújítását tervezték.

Az I. sz. kút kiváltására azért volt szükség, mert a kutat 1978-ban létesítették, szerelvényei és vezetékei elöregedtek, korrodáltak, jelentősen rontotta az ellátás színvonalát, biztonságát. A meglévő kút és szerelvényei a gépház épület egyik helyiségét foglalták el. A klórozó berendezés elhelyezéséhez szükséges volt kialakítani egy megfelelő helységet. Fentebbiek alapján mindenképpen indokoltak voltak a vízmű területen az I. sz. kút melléfúrásos felújítása.

A II. sz. kút melléfúrásos felújítására azért volt szükség, mert 1984-ben létesült, állapota rossz volt, szerelvényei elöregedtek, korrodáltak.

A tervezett technológiai sor szerint a kútszivattyúk a gépház épületben létesítendő 14 m3/h kapacitású tisztító technológián keresztül a vizet a vízmű területen meglévő 2 x 50 m3-es tisztítottvíz tárolóba juttatják. A két tároló medence felújítását tervezték, ezt elöregedett, rossz állapotuk indokolta. A tisztítottvíz tárolókból a tervezett hálózati szivattyúk nyomják a vizet az önkormányzati tulajdonú 36/9 hrsz. terültre tervezett Vh=50 m3-es 30 m magas víztoronyba.

Víztorony létesítésére a megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátás biztonsága érdekében volt szükség. A gyakori áramszünetek esetén, a meglévő hidroforok fél óra után már a magasabb területekre nem tudták biztosítani a megfelelő nyomást. A víztoronynak továbbá a nyomáskiegyenlítés is fontos feladata, létesítésével a hidrofor és hálózati szivattyú működtetésénél előforduló nyomásingadozások megszűntek. A technológia öblítővizének ülepítésére a vízmű területen egy 12 m3-es dekantáló medencét terveztek.

Az ivóvíz elosztó hálózat 1978-ban épült ki, KM PVC vezetékek alkották. Az üzemeltetői vélemény alapján hálózatrekonstrukcióra is szükség volt - szerelvények és idomok, valamint tűzcsapok cseréje volt szükséges.

A település vezetékein mechanikai csőtisztítást kellett elvégezni, hogy a tisztított víz tiszta hálózaton juthasson el a fogyasztókhoz.

Fotógaléria

Akadálymentesített változat