• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2018.03.14.
     
1.
2.
Döntés a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00018 azonosító számú projekt - Mini bölcsőde kialakítása Harcon - műszaki ellenőri feladatainak ellátására ajánlattételi felhívás kiírásáról
3.
Döntés a VP6.7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése projekthez kapcsolódó ajánlattételi felhívás kiírásáról
4.
Képviselői indítványok, kérdések, egyebek