• Óvoda
      

Az óvoda elnevezése: Harci Kincsesláda Óvoda, Bölcsőde

Címe: 7172 Harc, Kölesdi u. 2.

Telefon: 74/506-099

Email: harciovi@gmail.com

Fenntartó: Harc Község Önkormányzata

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai nevelési, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelése.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§-a szerinti bölcsődei ellátás.

Dolgozóink:

    

  • Dékány Jánosné –dajka
  • Erdősné Aranyos Györgyi – szakvizsgázott óvodapedagógus
  • Müller Ferencné – dajka
  • Koppány Teréz – óvodapedagógus
  • Staubné Andrási Csilla – kisgyermeknevelő, intézményvezető-helyettes
  • Szakálosné Marosi Ildikó –szakvizsgázott óvodapedagógus, intézményvezető

 

„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell.”

/T. Gordon/

Ma a legtöbb szülő - mielőtt gyermekét óvodába íratja - érdeklődik az óvoda körülményeiről, a nevelés elveiről, a pedagógusok személyéről, a szolgáltatásokról, hogy azt az óvodát választhassa ki, amelyben nézetei szerint gyermeke a legtöbbet kapja, a legjobban fejlődhet és a legnagyobb biztonság veszi körül.

A hozzánk járó gyermekek számára biztosítjuk az egyéni fejlődés optimális idejét, a tehetségük kibontakozásának lehetőségét.

A mai, feszített tempójú világban a teljesítmény-centrikussággal szemben az óvodáskor alapvető tevékenységének a játékot tartjuk. Meggyőződésünk, hogy ez a leghatékonyabb eszköz a gyermek testi, lelki, értelmi fejlődésének elősegítésében, az ismeretszerzésben, az emberi együttélés szabályainak elsajátításában.

Egész évben gondot fordítunk arra, hogy változatos, színvonalas programokat és műsorokat szervezzünk óvodásainknak, hogy még több szép élménnyel gazdagíthassuk őket.


     

Óvodánk híre - letöltések